1-677-124-44227
info@your business.com
184 Main Collins Street
Follow us on instagram
Image Alt

Nasi wizażyści

EDYTA PARKA

Założycielka NOIR make-up studio

Dyplomowany Mistrz w zawodzie wizażysta.

EWELINA KŁONICA

make-up artist

IZABELA JARY

Make-up artist

Dyplomowana wizażystka i charakteryzator

JUSTYNA NOWAKOWSKA

Make-up artist